EP Power Europe dosáhla loni výjimečných výsledků a úspěšně pokračovala v transformaci směrem k bezuhlíkové budoucnosti

14. 6. 2021

Skupina EP Power Europe (EPPE), dceřiná společnost Energetického a průmyslového holdingu (EPH), vykázala v loňském roce vynikající finanční výsledky. Tržby skupiny dosáhly 5.3 miliardy eur, což představuje 3% nárůst oproti roku 2019. Ukazatel Adjusted EBITDA vzrostl dokonce o 26 % na 555 milionů eur. Peněžní prostředky získané z provozní činnosti dosáhly 798 milionů eur, což je o 136 milionů eur více než v roce 2019.

 

Dosažené výsledky potvrzují výkonnost a diverzifikovaný charakter provozovaných aktiv a dokazují odolnost skupiny i v mimořádně náročném prostředí globální pandemie koronaviru. Skupina zároveň pokračovala v transformaci svého portfolia směrem k flexibilnější a ke klimatu šetrnější základně aktiv. Zahájili jsme výstavbu nových vysoce flexibilních plynových elektráren v Itálii a severním Irsku. Pokračujeme také v projektu konverze původně uhelných zdrojů na 100% výrobu elektřiny z biomasy. V září 2020 jsme vyřadili z provozu hnědouhelnou elektrárnu Buschhaus, urychlili jsme jednání o uzavření další německé hnědouhelné elektrárny Deuben. Vedli jsme také řadu jednání ve Francii a Německu o odstavení ještě většího počtu uhelných kapacit v blízké budoucnosti. Výsledkem je, že celá naše francouzská černouhelná flotila o kapacitě 1 190 MW bude odpojena od sítě nejpozději na jaře roku 2022. Dále jsme v dubnu 2021 uspěli v aukci s německou černouhelnou elektrárnou Mehrum (690MW), která bude umístěna do rezervní kapacity a poběží jen za účelem zajištění stability přenosové sítě až do jejího finálního vyřazení začátkem prosince 2021. Naplňujeme tak náš dlouhodobý strategický cíl – snižování emisí skleníkových plynů při zachování vysoké flexibility našich zdrojů a stability dodávek elektřiny,“ říká Jan Špringl, místopředseda představenstva EP Power Europe.

Úsilí skupiny se nesoustředí pouze na vyřazování stávajících zdrojů náročných na emise CO2. EPPE je připravena uspokojovat energetické potřeby svých zákazníků realizací nových projektů a zároveň zajišťovat stabilitu sítě. Například v italském Tavazzanu EPPE zahájila výstavbu zcela nové vysoce účinné plynové elektrárny s instalovaným výkonem zhruba 790 MW, která bude po uvedení do provozu koncem roku 2023 těžit z patnáctileté kapacitní smlouvy. V severoirském Kilrootu skupina získala desetileté kapacitní smlouvy na podporu stability sítě, za tímto účelem se připravuje výstavba dvou zcela nových moderních plynových bloků (instalovaný výkon cca 700 MW), které budou uvedeny do provozu rovněž v roce 2023 a nahradí v současnosti běžící černouhelnou elektrárnu. Nové plynové bloky v Kilrootu jsou prvním krokem k výstavbě energetického parku Kilroot, jehož cílem je podílet se na řešení cílů v oblasti změny klimatu. Ve francouzském Gardanne se také připravuje spuštění elektrárny na biomasu s instalovaným výkonem 150 MW.

Celkový instalovaný výkon flotily EPPE dosáhl 10.6 GW a současně 84 % vyrobené energie v roce 2020 pocházelo buď z bezemisních nebo nízkouhlíkových zdrojů. Zatímco skupina postupuje směrem k tomu, aby se zařadila mezi nejvýznamnější výrobce elektřiny v EU, tak současně hodlá pokračovat ve strategii neustálého snižování CO2 stopy při dodržení bezpečnosti dodávek pro její zákazníky a postupné zvyšování její výkonnosti.

Více informací, stejně jako definice pojmu Adjusted EBITDA naleznete v prezentaci “EP Power Europe – 2020 Results” dostupné zde.

O společnosti EP Power Europe

EP Power Europe („EPPE“) je dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu („EPH“), která vznikla v roce 2016 seskupením několika evropských aktiv pod jednu hlavičku a sídlem v České republice. EPPE se postupně rozrůstá prostřednictvím nových akvizic. EPPE vlastní aktiva na vyspělých trzích včetně Velké Británie, Itálie, Irska, Francie a Německa se zaměřením na výrobu elektřiny a sofistikované obnovitelné zdroje energie (biomasa). Prostřednictvím flotily regulovatelných elektráren zajišťuje EPPE bezpečnost dodávek, neboť solární a větrné obnovitelné zdroje se svým omezeným faktorem zatížení mohou pokrýt poptávku po elektřině pouze částečně. Portfolio společnosti EPPE pro výrobu elektrické energie poskytuje vyvážený a diverzifikovaný mix tepelných elektráren a elektráren na biomasu a dalších obnovitelných zdrojů.