EP New Energies se stane součástí LEAG

17. 4. 2024

LEAG reorganizuje své činnosti do nezávislých „pilířů“, vytváří tři nové divize, které se soustřeďují na udržitelnou budoucnost.  

EP Power Europe a energetická společnost LEAG, součást skupiny EP Energy Transition, dosáhly dohody o akvizici společnosti EP New Energies GmbH (EPNE). Ta bude nově součástí skupiny LEAG. EPNE je jednou z předních společností zabývajících se vývojem komplexních udržitelných projektů v celém Německu. Skupina LEAG díky této transakci reorganizuje svou strukturu a posiluje segment udržitelnosti.  

EPNE bude tvořit jádro nové, provozně nezávislé divize, do které budou sdruženy aktivity týkající se obnovitelné energetiky. Důraz bude kladen především na solární, větrné a hybridní elektrárny. Tato divize bude stát vedle dvou dalších nových „pilířů“ pokrývajících obchodní oblasti moderních vodíkových elektráren a velkokapacitních bateriových úložišť a také aktivity LEAG v oblasti biomasy. Tyto tři pilíře tak budou tvořit budoucí „zelenou elektrárnu“ skupiny LEAG. 

“Založením EP New Energies před pěti lety jsme učinili důležité kroky k přeměně regionů s konvenční výrobou energie směrem k udržitelné budoucnosti. Od té doby EP New Energies vybudovala a úspěšně rozvinula portfolio projektů v rozsahu mnoha gigawattů. Zkušenosti a odborné znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie propojujeme se zdroji zastřešenými skupinou LEAG.“ zdůrazňuje Tomáš David, místopředseda představenstva EP Power Europe, zodpovědný za obnovitelné zdroje v rámci skupiny EPCG. 

V souladu s vizí EP Energy Transition, rozhodnutí zdůrazňuje závazek LEAG k udržitelné energetické budoucnosti. Pod zastřešením skupiny LEAG mají být založeny tři nové právně a provozně nezávislé obchodní jednotky: 

  1. Moderní plynové elektrárny na vodík a velkokapacitní akumulátorové systémy,
  2. Obnovitelná energie se zaměřením také na fotovoltaické a větrné turbíny
  3. Aktivity v oblasti biomasy.

Nová organizační struktura orientovaná na budoucnost umožní LEAGu pokračovat v realizaci přechodu k udržitelné budoucnosti, pružněji reagovat na potřeby a požadavky trhu a dále posilovat svou konkurenční pozici. 

„Integrace EP New Energies a sdružování vodíkových projektů do nové obchodní divize pro inovativní vodíkové elektrárny znamenají důležité kroky, kterými se coby druhý největší německý výrobce elektřiny hlásíme k udržitelné budoucnosti,” říká Thorsten Kramer, výkonný ředitel firmy LEAG. 

„V uplynulých letech se společnost EP New Energies stala jedním z předních deveoloperů projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Německu. Přechod do společnosti LEAG je dalším logickým krokem, který dlouhodobě našim projektům pomůže,“ vysvětluje Dominique Guillou, generální řeiditel EP New Energies GmbH. „Navíc společně s dalšími novými divizemi LEAG budeme schopni implementovat moderní řešení dodávek udržitelné energie pro budoucnost.“