EP Power Europe oznamuje rekordní výsledky za rok 2021

9. 5. 2022

Společnost EP Power Europe (dále jen „EPPE“, společně dceřinými společnostmi dále také „Skupina“), která je dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (dále jen „EPH“), vykázala za rok 2021 rekordní konsolidované finanční výsledky. EBITDA dosáhla hodnoty 962 mil. EUR, což ve srovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 83 %, a ukazatel Free Cash Flow vzrostl o 60 % na hodnotu 538 mil. EUR (oproti 336 mil. EUR v roce 2020).

I přes nestabilitu evropského trhu s energiemi společnost EPPE opět prokázala, že je pro své zákazníky mimořádně spolehlivým dodavatelem energií, přičemž objem dodané energie dosáhl rekordních 37,3 TWh. Z nich pocházelo celých 82 % z bezuhlíkových nebo nízkouhlíkových zdrojů.

„EPPE má za sebou nepochybně vynikající rok. Navzdory výzvám, kterým jsme museli během roku čelit s ohledem na pandemickou i geopolitickou situaci, se klíčové ukazatele výkonnosti skupiny ve srovnání s předchozím rokem výrazně zlepšily a podařilo se nám významně pokročit v plnění našich závazků v environmentální a sociální oblasti. Rovněž jsme pokročili ve výstavbě vysoce účinných nízkoemisních zdrojů s instalovaným výkonem téměř 2,7 GW, které budou zajišťovat tolik potřebnou flexibilní výrobu energie a bezpečnost dodávek,“ uvedl Jan Špringl, generální ředitel a místopředseda představenstva EPPE.

EPPE dosáhla mimořádných výsledků nejen ve finanční oblasti, ale také v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. V srpnu 2021 společnost EPH oznámila svůj plán snížit do konce desetiletí emise ze stávajících zdrojů o 60 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. V souladu s těmito cíli společnost EPPE pokračovala ve významných investicích do bezemisních či nízkoemisních projektů, jako je výstavba moderních plynových elektráren v Itálii a Severním Irsku, další pokrok byl dosažen v realizaci rozvoje obnovitelných zdrojů v Německu a v odstavování významné části svých uhelných zdrojů, konkrétně elektrárny Provence 5 ve Francii a elektrárny v německém Deubenu.

Společnost EPPE je rozhodnuta uspokojovat potřeby svých zákazníků prostřednictvím vhodně diverzifikovaného portfolia energetických zdrojů. Je si plně vědoma významu bezpečnosti dodávek, na niž je v dnešních dnech kladen důraz více než kdykoli jindy, a to zejména s ohledem na aktuální dění na Ukrajině. Jsme si jisti, že se kroky, které společnost EPPE učinila v roce 2021, stanou významným přínosem k udržitelnosti a bezpečnosti evropského trhu s energiemi.

Více informací najdete zde: https://www.eppowereurope.cz/hospodarske-vysledky/