Jan Špringl jmenován generálním ředitelem EP Power Europe

4. 9. 2019

Společnost EP Power Europe, a.s. (EPPE) zřídila k dnešnímu dni pozici generálního ředitele (CEO) a jmenovala do ní stávajícího místopředsedu představenstva této společnosti Jana Špringla.  Daniel Křetínský, který z pozice předsedy představenstva EPPE funkci generálního ředitele doposud fakticky vykonával, zůstává ve funkci předsedy představenstva; výkonné řízení celé skupiny však nyní plně přebírá Jan Špringl.

„S Honzou společně pracujeme od roku 2003, je dlouhodobě mým nejbližším spolupracovníkem v oblasti energetiky. Zásadně se podílel na budování celého EPH, včetně EP Power Europe, na kterou se v posledních letech manažersky zaměřil.  Jeho jmenování do pozice generálního ředitele fakticky jen reflektuje už dnešní praxi, kdy v situaci, kdy jsem začal být více vytížen rozvojem skupiny mimo energetiku a současně se nadále věnuji EP Infrastructure, Honza fakticky převzal z pozice místopředsedy představenstva řízení EP Power Europe, tedy našich aktiv v oblasti výroby elektřiny a těžby uhlí,“ řekl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPPE a většinový majitel Energetického a průmyslové holdingu (EPH), jehož je EPPE 100% dceřinou společností.

„Vážím si důvěry projevené jmenováním do této funkce.  Jak Dan uvedl, EPPE detailně znám a v oblasti jeho budoucí strategie jsme zcela sladěni.  Základní směr a způsob našeho fungování se nemění.  Současně je třeba říct, že aktuální trh vnímáme jako méně atraktivní z pohledu akvizičního růstu.  Naši růstovou strategii budeme realizovat mnohem více selektivním způsobem s důrazem na příležitosti, které budou vytvářet synergie s existujícími aktivy.  V mnohem větší míře budeme vycházet z vlastního developmentu, a to jak v oblasti výstavby obnovitelných, tak případně nízkoemisních konvenčních zdrojů výroby elektrické energie.  Velkou pozornost budu věnovat i co nejefektivnějšímu řízení naší stávající flotily elektráren, která patří v Evropě mezi portfoliově nejlépe vyvážené z pohledu diverzifikace jednotlivých zdrojů paliva.  Dále máme ambici udržet pozici EPPE jakožto jednoho z lídrů aktivní dekarbonizace v evropské energetice.  Aktivní dekarbonizací přitom rozumíme postup, kdy je konkrétní elektrárna nahrazena řešením nového typu s nižšími emisemi, ovšem při zachování energetické funkce způsobem, který minimalizuje negativní ekonomické a sociální dopady.  Takto jsme za posledních 5 let uspořili více než 20 mil tun CO2 a podle mého názoru jsme tak v oblasti snižování emisí přispěli nesrovnatelně více, než společnosti, které se svých tepelných zdrojů pouze zbavují bez uplatnění skutečného řešení,“ uvedl Jan Špringl.

Jan Špringl je mimo jiné místopředsedou představenstva EPH, místopředsedou představenstva EP Energy a rovněž předsedou představenstva společnosti Nafta.  Před nástupem do společnosti zastával různé pozice v představenstvech a dozorčích radách dalších přidružených společností.  Má magisterský titul z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.  Janu Špringlovi je 41 let, je ženatý a má čtyři děti.