EP Power Europe oznamuje výsledky za rok 2022

27. 6. 2023

Skupina EP Power Europe (dále jen „EPPE“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“), která je dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (dále jen „EPH”), vykázala za rok 2022 velmi dobré konsolidované finanční výsledky. Ukazatel EBITDA dosáhl hodnoty 2 918 mil. EUR (v roce 2021 činil 984 mil. EUR). Free Cash Flow vzrostlo na 2.191 mil. EUR (oproti 560 mil. EUR v roce 2021). Skupina si zachovává silnou finanční pozici, přičemž poměr čistého zadlužení (Net Leverage) zůstává na nízké úrovni 0,1x (v roce 2021 tento ukazatel činil 0,2x). Za rok 2022 odvedou společnosti ze Skupiny do veřejných rozpočtů celkem 1,771 mil. EUR ve formě úhrady daně z příjmů (včetně daně z tzv. mimořádných zisků) a platby za emisní povolenky. Díky dobrým finančním výsledkům a kvalitně řízenému provozu může Skupina dále zlepšovat své výsledky v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Skupina dosáhla uvedených finančních výsledků díky své flotile elektráren o výkonu 10,9 GW, v níž převažují nízkouhlíkové technologie. V roce 2022 dodaly elektrárny Skupiny na evropský trh celkem 34,4 TWh elektrické energie a sehrály tak zásadní roli při zajišťování bezpečnosti dodávek v době nejvyšší potřeby.

„Skupina se vždy soustředila především na zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie a ostatních komodit svým partnerům a zákazníkům. Navzdory veškerým problémům, se kterými jsme se museli v loňském roce vypořádat, mohu s potěšením konstatovat, že skupina prokázala mimořádnou odolnost a stabilitu a reagovala vždy včas a efektivně na potřeby zákazníků, regulačních orgánů i státní správy“, uvedl Jan Špringl, CEO a místopředseda představenstva společnosti EPPE.

V 2022 pokračovala Skupina ve svých aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a dekarbonizace provozů. Investovala do modernizace svých aktiv, čímž přispěla k ekologicky a sociálně odpovědnému procesu dekarbonizace a zároveň podpořila bezpečnost dodávek energie v regionech, v nichž působí. Skupina se například chystá instalovat dvě plynové turbíny v elektrárně Kilroot ve Spojeném království (s čistým kombinovaným výkonem 700 MW, jejichž provoz by měl být zahájen na základě kapacitního kontraktu ve 3. čtvrtletí roku 2023). Francouzská skupina Gazel Energie pokračuje ve svém projektu obnovy starých větrných elektráren, jejichž dokončení se očekává na přelomu let 2023 a 2024. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EP New Energies zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů EPPE pokračuje v práci na několika projektech fotovoltaických a větrných elektráren v Německu.

Společnosti ve Skupině jsou provozovány tak, aby byl zajištěn jejich bezporuchový provoz a vysoká účinnost při výrobě elektřiny a tepla, což má přímý pozitivní vliv na objem emisí. EPPE tak významně přispívá k úsporám energie, zamezuje ztrátám v síti a zvyšuje bezpečnost dodávek energie v Evropě způsobem, který je sociálně citlivý a šetrný k životnímu prostředí.

Skupina je odhodlána i nadále poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům a být spolehlivým výrobcem energií. EPPE si je vědoma své klíčové role v evropském projektu udržitelnosti a dekarbonizace Skupina je přesvědčena, že díky svým strategickým a dlouhodobým rozhodnutím bude i nadále významně napomáhat postupu v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň přispívat k zachování bezpečnosti dodávek na evropském trhu s energiemi.

 

Více informací naleznete zde: https://www.eppowereurope.cz/hospodarske-vysledky/