EP Corporate Group má za sebou velký krok na cestě k udržitelné budoucnosti, odstavila pět uhelných bloků

3. 4. 2024

Skupina EP Corporate Group v rámci svého závazku k udržitelné budoucnosti bez uhlí ukončila provoz pěti uhelných bloků. 26. března 2024 byly uzavřeny poslední dva generátory uhelné elektrárny ve slovenských Vojanech (s instalovaným výkonem 2 x 110 MW). 28. března pak definitivně skončil provoz německé černouhelné elektrárny v Mehrumu (690 MW) a dále byly koncem března odstaveny bloky E a F hnědouhelné elektrárny v německém Jänschwalde (2 x 500 MW). Skupina EP Corporate Group tak dosáhla významného milníku na své cestě k udržitelnosti, kdy byl z provozu vyřazen celkový instalovaný výkon 1,910 MW, což je hodnota prakticky odpovídající výkonu jaderné elektrárny Temelín.  V loňském roce došlo k odstavení další slovenské hnědouhelné elektrárny, Nováky (o celkovém instalovaném výkonu 266 MW). Skončila také výroba elektřiny v uhelné elektrárně v severoirském Kilrootu. Díky těmto krokům EP Corporate Group ročně ušetří více než 15 milionů tun emisí CO2. Uzavření zmíněných uhelných elektráren je plně v souladu se směřováním skupiny k udržitelné výrobě elektřiny.

Mehrum

Černouhelná elektrárna Mehrum vyrobila za 45 let svého provozu více než 120 milionů MWh elektřiny.  Elektrárna byla vyřazena z obchodování na německém trhu již v roce 2021, avšak po intervenci německé vlády v reakci na energetickou krizi v Evropě byla od roku 2022 ponechána v provozu.

Jänschwalde

Po více než 35 letech byl 31. března definitivně ukončen provoz bloků E a F hnědouhelné elektrárny v braniborském Jänschwalde u Chotěbuzi. Tyto dva bloky, každý o výkonu 500 MW, byly v roce 2019 převedeny do pohotovostního režimu a na žádost provozovatele sítě byly v září 2022 znovu připojeny k síti. 

Elektrárna Mehrum a dva bloky v Jänschwalde po desetiletí zajišťují dodávky elektřiny pro německé spotřebitele. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům, kteří přispěli k bezpečnému a spolehlivému provozu těchto závodů. Je to další milník v naší dlouhodobé strategii přeměny našeho portfolia výroby energie na zdroje s nulovými nebo nízkými emisemi,“ dodává Jan Špringl, výkonný ředitel EP Power Europe a člen představenstva EPH. „Nyní se můžeme plně soustředit na vývoj nových výrobních zdrojů, převážně nízkoemisních nebo bezemisních,“ dodal Špringl.

Jen v Německu plánují skupiny EPH a EP Energy Transition rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie, s celkovým instalovaným výkonem více než 8 000 MW  do roku 2030. Součástí této iniciativy je rovněž nahrazení stávajících kritických výrobních kapacit vysoce účinnými elektrárnami na zemní plyn, které budou připraveny spalovat vodík a další obnovitelné plyny. Očekávaný celkový objem investic do těchto transformačních projektů se odhaduje na přibližně 10 miliard eur.

Vojany

Po 58 letech ukončila provoz také kdysi největší československá tepelná elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 1,320 MW. Její provozovatel, Slovenské elektrárne, v nichž má EPH nepřímý vlastnický podíl a společnou kontrolu, zcela upustil od spalování uhlí a z hlediska emisí CO2 se tak zařadil mezi nejčistší výrobce elektřiny v Evropě. Slovenské elektrárne se nyní zabývají možnostmi dalšího využití areálu elektrárny, včetně výstavby obnovitelných zdrojů energie či bateriových úložišť. Elektrárna ve Vojanech významně přispěla do slovenské energetické soustavy výrobou téměř 170 milionů MWh elektřiny.