Společnost Saale Energie GmbH je novým vlastníkem elektrárny Schkopau

1. 10. 2021

Dceřiná společnost EPH převzala zbývající podíly od společnosti Uniper

Prvního října roku 2021 se společnost Saale Energie GmbH stala jediným vlastníkem elektrárny Schkopau, která se nachází nedaleko města Halle v Německu. Saale Energie je dceřinou společností holdingu EP Power Europe, který je součástí Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH). Saale Energie vlastnila od roku 2012 téměř 42% podíl v elektrárně a nyní převzala zbývající akcie. Smlouva o převzetí akcií Uniperu byla podepsána v únoru 2020 a nyní se vypořádala.

Elektrárna na hnědé uhlí Schkopau představuje se svým čistým výkonem 900 megawattů zásadní součást zásobování energií ve středním Německu a působí především jako průmyslová elektrárna dodávající specializovanou železniční energii společnosti Deutsche Bahn a technologickou páru pro přilehlý chemický park. Touto akvizicí tak EPH dále rozšiřuje své aktivity v oblasti dodávek energie průmyslovým společnostem. Až bude ukončen provoz stávající hnědouhelné elektrárny, plánuje EPH nahradit tento zdroj jiným řešením, založeném na udržitelném rozvoji, šetrném ke klimatu tak, aby bylo možné vyhovět potřebám zákazníků a pokračovat v dodávkách elektrické energie a páry. Elektrárna Schkopau poskytuje atraktivní pracovní místa pro přibližně 150 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Tato akvizice představuje stabilní propojení mezi produkcí hnědého uhlí (MIBRAG / EPH) a výrobou elektřiny (Saale Energie GmbH / EPH), které zajišťuje spolehlivé dodávky pro energeticky náročná odvětví ve středním Německu.