Výsledky skupiny EP Power Europe za rok 2019

19. 8. 2020

Skupina EP Power Europe, a.s. (“EPPE”) a její dceřiné společnosti v průběhu roku 2019 pokračovaly v úspěšném působení v rámci tradiční energetiky a současně se soustředily na vybrané akvizice v Evropě.

Skupina EPPE působí na rozvinutých evropských trzích včetně Velké Británie, Itálie, Irska, Francie a Německa a zaměřuje se na dostupnou výrobu elektrické energie a sofistikované obnovitelné zdroje (biomasu). Skupina zajišťuje bezpečnost dodávek elektrické energie prostřednictvím flexibilních elektráren a zabezpečuje výrobu i v momentech, kdy solární a větrné zdroje dostatečně nepokrývají poptávku.

Tržby skupiny za rok 2019 dosáhly výše 5,1 miliardy EUR (o 29 % více než v roce 2018) a ukazatel Adjusted EBITDA činil 442 milionů EUR (o 32 % více než v roce 2018). Ukazatel zadluženosti Pro Forma Net Leverage (bez započtení čistých úvěrů a půjček poskytovaných mateřskou společností) dosáhl k 31. prosinci 2019 hodnoty 0,5x. Co se týče peněžních toků, skupina zaznamenala obzvláště uspokojivých výsledků, jelikož ukazatel Cash Conversion Ratio dosáhl 68 %.

Na výsledky skupiny mělo vliv zejména zlepšení provozu stávajících aktiv, ale i několik úspěšně dokončených akvizic. Obzvláště je nutno zmínit projekt Lynemouth, který byl v roce 2019 dokončen a uveden do provozu. V rámci tohoto projektu EPPE transformovala původně uhelnou elektrárnu na uhlíkově neutrální jednotku na zpracování biomasy. Prostřednictvím akvizic ve Velké Británii, Irsku, Itálii a Francii se skupině podařilo dosáhnout ještě vyššího stupně diverzifikace jak z geografického hlediska, tak i z pohledu jednotlivých zdrojů energie.

Stabilitu výsledků skupiny potvrzuje i fakt, že po dokončení transformace elektrárny Lynemouth na zařízení zpracovávající biomasu a s ohledem na nedávné akvizice pochází přibližně 60 % ukazatele Adjusted EBITDA ze zasmluvněných nebo regulovaných aktivit.

Skupina taktéž dosáhla snížení své uhlíkové stopy na vyrobenou MWh, což je jeden z jejích hlavních ukazatelů, a to o 12 % oproti předchozímu roku. K 31. prosinci 2019 činila celková instalovaná kapacita EPPE 11,5 GW, přičemž 73 % této kapacity pochází ze zdrojů produkujících nízké nebo nulové emise CO2. Skupina má nadále v úmyslu pokračovat ve své strategii snižování uhlíkové stopy při současném dosahování svých finančních cílů a poskytování flexibilních kapacit, které přispívají k zajištění bezpečnosti dodávek na trzích, kde skupina působí.

Více informací, stejně jako definice pojmů Adjusted EBITDA, Pro Forma Net Leverage a Cash Conversion Ratio, naleznete v prezentaci “EP Power Europe – 2019 Results” dostupné zde.