EPH získá elektrárny a další aktivity skupiny Uniper ve Francii

4. 7. 2019

  • Dnes byla úspěšně ukončena exklusivní jednání mezi EPH a skupinou Uniper
  • Převod aktivit Uniperu na EPH bude dokončen v krátké době

Společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) a Uniper dnes úspěšně uzavřely jednání o prodeji aktivit Uniperu ve Francii. Exkluzivitu na tato jednání získal EPH v prosinci loňského roku. Všechny související smlouvy byly podepsány dnes. Obě strany také získaly všechna potřebná schválení od státních a regulačních orgánů.

EPH přebere od Uniperu všechny jeho aktiva, zejména společnost zabývající se prodejem energií, dvě plynové elektrárny v Saint-Avold, dvě uhelné elektrárny  v Saint-Avold a Gardanne, elektrárnu na spalování biomasy “Provence 4 Biomasse” v Gardanne a větrné a solární elektrárny.

Vstup na francouzský trh s elektřinou, který je klíčovým trhem v Evropě, je pro nás velkou příležitostí,“ uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva společností EPH a EP Power Europe.

Akvizice společnosti Uniper France je plně v souladu se strategií EP Power Europe posilovat svou pozici na evropském trhu výroby elektrické energie. Výrobní portfolio Uniper France je vhodně diverzifikované. Posilujeme svou pozici nejen v oblasti konvenční energetiky, ale i v sektoru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, konkrétně jde o větrné a solární zdroje. Vedle toho, biomasová elektrárna v Provence přispěje k posílení naší pozice v tomto segmentu a vhodně doplňuje naše další elektrárny spalující biomasu ve Velké Británii a Itálii. Vstupujeme na francouzský trh se strategickým záměrem dále rozvíjet podnikání společnosti Uniper France,“ dodal Jan Špringl.