EPH uspěl v kapacitní aukci. V Severním Irsku postaví nový plynový zdroj a nahradí tak původní uhelnou elektrárnu. Potvrzuje tak pozici jednoho z lídrů dekarbonizace v evropské energetice

7. 5. 2020

Společnost EP UK Investments (EPUKI), která je součástí Energetického a průmyslového holdingu (EPH), uspěla v kapacitní T-4 aukci a zajistila si tak prodloužení svých kontraktů na dodávky elektřiny do přenosové sítě ze svých irských elektráren Ballylumford, Tynagh a Kilroot. V případě elektrárny Kilroot navíc EPUKI získala desetiletý kapacitní kontrakt, která ji umožní odstavit stávající uhelný blok a místo něj postavit nízkoemisní plynovou jednotku o instalovaném výkonu více než 300 MW. Díky této investici dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého o více než milión tun ročně.

Na britský trh jsme vstupovali před více než pěti lety prostřednictvím akvizice jedné z největších uhelných elektráren – Eggborough. Tento zdroj už není v provozu a místo něj zvažujeme výstavbu moderní plynové elektrárny. V případě jiné britské akvizice – elektrárny Lynemouth – jsme úspěšně dokončili její konverzi z uhlí na spalování biomasy. Odstavením uhelného bloku v elektrárně Kilroot a jeho nahrazením plynovým blokem dokončíme odchod od uhlí na britských ostrovech. V souladu s naší dlouhodobou strategií tak sázíme na kombinaci obnovitelných zdrojů a moderních nízkoemisních plynových zdrojů, které jsou schopny flexibilně pokrývat výkyvy v poptávce po elektrické energii,“ říká Jan Špringl, generální ředitel EP Power Europe.

 

Poznámka pro editory:

Aukce T-4 se konají každoročně a soutěží se v nich cena, za kterou jsou jednotlivé zdroje schopny dodat daný výkon za čtyři roky od konkrétního data.