Brendan Massam nastoupil do EP Power Europe

21. 4. 2017

Brendan Massam k dnešnímu dni nastoupil do společnosti EP Power Europe (EPPE) na pozici finančního ředitele (CFO) a stává se členem představenstva. Brendan bude zodpovědný zejména za řízení financování, strategii financování, ratingu, funkce treasury, řízení peněžních toků a provozního kapitálu EPPE a dceřiných společností.

Brendan má 20 let zkušeností s investičním bankovnictvím, naposledy jako výkonný ředitel týmu J.P. Morgan Leveraged Finance v Londýně, kde pracoval 10 let. Před tím strávil 10 let v Deutsche Bank v Londýně, New Yorku a Singapuru.

Působil také jako autorizovaný stavební inženýr  konstruktér v Arupu v Londýně a strávil 3 roky v těžebním průmyslu ve společnostech Western Collieries a BHP.

Brendan je držitelem titulu MBA z Columbia Business School v New Yorku a bakalářského titulu s vyznamenáním ve stavební inženýrství z Curtin University of Technology v Perthu v Austrálii.