• Skupina se řadí do první desítky největších evropských energetických společností.

Profil

EP Power Europe (EPPE) je jedinečnou energetickou utilitou zaměřující se převážně na výrobu elektrické energie z klasických a obnovitelných zdrojů.

Mimo to společnost působí také v oblasti těžby uhlí, logistiky a obchodování s komoditami. EPPE působí na osmi evropských trzích, konkrétně v Německu, na Slovensku, v Itálii, Švýcarsku, Spojeném království, Irsku, Francii a v České republice.

V rámci svého vyváženého portfolia jaderných, vodních, uhelných, solárních, větrných a zemním plynem a biomasou poháněných elektráren spravuje EPPE elektrárny s celkovou instalovanou kapacitou 26 GWe.

EPPE je dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a vznikla v průběhu roku 2016 vyčleněním několika evropských aktiv. Skupina postupně novými akvizicemi roste a již nyní se instalovanou kapacitou řadí mezi 10 největších evropských energetických společností.

V Německu vlastní EPPE polovinu akcií společnosti LEAG, která provozuje lignitové elektrárny, které pokrývají téměř desetinu spotřeby elektrické energie Německa. LEAG je rovněž druhou největší německou těžební společností. Dále MIBRAG, který je třetí největší těžební společností, provozuje kogenerační zdroje a větrnou farmu. Na Slovensku se pod vedením společnosti Slovenské elektrárne zaměřuje na výrobu elektrické energie z jaderných, vodních, solárních, uhelných zdrojů s příměsí biomasy. V Itálii provozuje EPPE zařízení pro termální výrobu elektrické energie v rámci společností EP Produzione a Ergosud, stejně jako tři elektrárny na biomasu Crotone, Strongoli a Fusine. Ve Spojeném království ovládá EPPE dvě plynové elektrárny EP Langage a EP South Humber Bank, elektrárnu Lynemouth spalující biomasu, a elektrárny a bateriové úložiště v Severním Irsku (EP Ballylumford a EP Kilroot). Od roku 2019 EPPE vlastní také několik zařízení vyrábějících elektrickou energii z konvenčních a obnovitelných zdrojů, společnost Gazel Energie dodávající energii ve Francii, společnost Tynagh Energy provozující paroplynovou elektrárnu v Irsku a společnost EP Resources AG se ve Švýcarsku zabývající se nákupem a lodní přepravou uhlí a biomasy pro elektrárny EPH.

V České republice řídí EPPE přepravce stavebních hmot EP Cargo Trucking CZ, společnost obchodující s pevnými palivy EP Resources CZ a firmu EP Commodities, specializující se na trading s uhlím, zemním plynem a ropou.

 

Jaderná elektrárna Mochovce  

Společnost EPPE zaměstnává téměř 18 tisíc zaměstnanců v pěti evropských státech.

  _mg_0058-xl  

V současné době jsou hlavní činnosti EPPE soustředěny v rámci střední a jižní Evropy a ve Velké Británii.

  leag_rekultivierung_findlingspark_nochten_profil