• Skupina se řadí do první desítky největších evropských energetických společností.

Profil

EP Power Europe (EPPE) je jedinečnou energetickou utilitou zaměřující se převážně na výrobu elektrické energie z klasických a obnovitelných zdrojů.

Mimo to společnost působí také v oblasti těžby uhlí a obchodování s komoditami. EPPE působí ve většině evropských zemí, mimo jiné v Německu, Nizozemsku, Itálii, Švýcarsku, Spojeném království, Irsku, Francii a v České republice.

V rámci svého vyváženého portfolia uhelných, solárních, větrných a zemním plynem a biomasou poháněných elektráren spravuje EPPE elektrárny s celkovou instalovanou kapacitou převyšující 12 GWe.

EPPE je dceřinou společností Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a vznikla v průběhu roku 2016 vyčleněním několika evropských aktiv. Skupina postupně novými akvizicemi roste a již nyní se instalovanou kapacitou řadí mezi 10 největších evropských energetických společností.

V západní a jižní Evropě EPPE vlastní a provozuje flotilu čítající 11 plynových elektráren (Spojené království, Irsko, Nizozemsko, Itálie), výrazně přispívající ke stabilitě lokálních přenosových soustav. Tyto konvenční energetické zdroje jsou od vzniku skupiny vhodně doplňovány elektrárnami využívajícími obnovitelné zdroje. Rostoucí podíl na energetickém mixu skupiny získává v průběhu let slunce, vítr a biomasa. Prostřednictvím dceřinné společnosti EP New Energies je skupina aktivní na poli projektů rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Prostřednictvím dceřinných obcodních společností je skupina aktivní na evropském trhu s komoditami, a to jak ve fyzické (EP Resources AG), tak i virtuální podobě (EP Commodities).

Do portfolia skupiny dále patří MIBRAG, který je třetí největší těžařskou skupinou v Německu a provozuje kogenerační zdroje a větrnou farmu. V souladu s dlouhodobými plány skupiny týkajícími se životního prostředí a udržitelného rozvoje oznámila skupina EPH záměr přesunout toto aktivum do oddělené entity, která se zaměří na budoucí transformaci aktivit MIBRAGu.

V České republice působí skupina EPPE v segmentu obchodování s pevnými palivy (EP Resources CZ) a prostřednictvím společnosti EP Commodities se věnuje tradingu s elektřinou a zemním plynem.

Jaderná elektrárna Mochovce

Společnost EPPE zaměstnává téměř 4 tisíc zaměstnanců v několika evropských státech.

_mg_0058-xl

V současné době jsou hlavní činnosti EPPE soustředěny v rámci střední, západní a jižní Evropy.

leag_rekultivierung_findlingspark_nochten_profil