EPH oznamuje schválení projektu výstavby 13 MW větrného parku v regionu Helmstedt

18. 1. 2024

Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH), mateřská společnost EP Power Europe (EPPE), s potěšením oznamuje, že Imisní kontrolní úřad (Immissionsschutzbehörde) okresu Helmstedt v Dolním Sasku udělil povolení pro dvě větrné turbíny o celkovém výkonu přibližně 13 MW, umístěné jihozápadně od německého Helmstedtu. Povolení bylo vydáno společnosti Helmstedter Revier GmbH, dceřiné společnosti MIBRAG GmbH (MIBRAG), v listopadu 2023 po dvouletém plánovacím a povolovacím procesu, v souladu se Spolkovým zákonem o kontrole imisí (BImSchG). Realizace projektu s názvem “HSR 1 Větrný park” bude provedena společnostmi MIBRAG a EP New Energies GmbH (EPNE), dceřinými společnostmi EPPE. 

Tento projekt větrného parku představuje první krok v přeměně bývalých povrchových dolů v okolí Helmstedtu na lokality vhodné pro výstavbu obnovitelných zdrojů s cílem dosáhnout celkového instalovaného výkonu až 470 MW. 

EPNE dohlíží na realizaci projektu jménem společnosti MIBRAG. 

Jan Špringl, místopředseda představenstva EP Power Europe, uvedl: „Těší mě nedávné úspěšné schválení projektu a chtěl bych zdůraznit odhodlání naší společnosti realizovat aktivity v oblasti udržitelné energie. Tento úspěch je významným milníkem v našem úsilí o dosažení energetické transformace.“ 

Stavební práce na místě bývalého povrchového dolu v lokalitě Helmstedt by měly začít v nadcházejících měsících a EPNE plánuje uvést větrnou farmu do provozu již v roce 2025.