Severočeské doly Chomutov a skupina J&T dokončily akvizici dolů MIBRAG

10. 6. 2009

Konsorcium Severočeských dolů Chomutov, člena Skupiny ČEZ, a skupiny J&T dnes převzalo 100 % podíl v německé důlní společnosti MIBRAG. Celková hodnota transakce dosáhla 404 mil. EUR.

Smlouvu o nabytí společnosti MIBRAG od amerických společností URS Corporation a NRG Energy Inc. podepsaly Severočeské doly Chomutov a skupina J&T v únoru letošního roku po vyhraném výběrovém řízení. Transakci v květnu schválila Evropská komise.

MIBRAG je vlastněn společným podnikem, ve kterém  mají Severočeské doly Chomutov a skupina J&T shodný podíl.

Daniel Beneš, předseda dozorčí rady Severočeských dolů Chomutov a 1. místopředseda představenstva ČEZ, řekl: „Akvizice MIBRAG jednoznačně významně posiluje Skupinu ČEZ a její aktivity na německém trhu, kde jsme dosud fungovali v pozici obchodníka s elektřinou. Cena hnědého uhlí, jakožto nejvýznamnějšího zdroje energie v Německu, je navíc dlouhodobě velmi stabilní, nevykazuje takové výkyvy jako ceny zemního plynu nebo černého uhlí.“

„MIBRAG má rovněž sjednány dlouhodobé smlouvy na odběr uhlí se seriozními protistranami (elektrárny Schkopau a Lippendorf; dodávky těmto dvěma elektrárnám za rok 2008 činily celkem 16 mil. tun), což výrazně zvyšuje stabilitu odběrů uhlí a finančních příjmů,“ dodal Jan Demjanovič, předseda představenstva a generální ředitel Severočeských dolů Chomutov.

„Akvizice společnosti MIBRAG je součástí našeho dlouhodobého strategického záměru posilování přítomnosti v energetickém sektoru a současně znamená rozšíření našich aktivit o těžbu uhlí,“ komentoval transakci Daniel Křetínský, partner skupiny J&T. „Vysoce si ceníme MIBRAGu jako renomované, stabilní a efektivně fungující společnosti. Cítíme se zavázáni pokračovat v její nejlepší tradici a podporovat její další rozvoj.“

MIBRAG těží hnědé uhlí ve středoněmeckém uhelném revíru poblíž Lipska. Vlastní a provozuje dva otevřené uhelné doly Profen a United Schleenhain, s celkovou roční produkcí uhlí ve výši 19 miliónů tun. Prokázané rezervy dosahují zhruba 530 miliónů tun uhlí, s významnou možností jejího dalšího rozšíření. Součástí  společnosti MIBRAG jsou také tři kogenerační energetické zdroje  Deuben, Mumsdorf a Wählitz o celkovém instalovaném výkonu 208 MW.  V roce 2008 vyrobilo toto portfolio zdrojů celkem 1,4 TWh elektřiny a dodalo  více než 979 TJ tepla. Důležitou součástí činnosti společnosti jsou rekultivace, jejichž provádění je i v Německu regulováno právními předpisy. Od roku 1995 MIBRAG rekultivoval cca 800 ha plochy, na níž vzniklo cca 200 ha lesa a více než 500 ha zemědělské půdy. Součástí MIBRAG je také závod na zpracování uhelného prachu. Více informací o společnosti  MIBRAG naleznete na www.mibrag.de.