EPH a Enel podepsaly dohodu o prodeji 66% akcií společnosti Slovenské elektrárne

18. 12. 2015

Energetický a průmyslový holding, a.s. (“EPH”) oznamuje, že jeho dceřiná společnost EP Slovakia BV (“EP Slovakia”) dnes podepsala smlouvu s firmou Enel Produzione SpA (“Enel Produzione”), dceřinou společností firmy Enel SpA, o prodej podílu, který Enel Produzione drží ve společnosti Slovenské elektrárne, a.s. (“Slovenské elektrárne”).
Technicky bude prodej proveden formou převodu celého 66% podílu v držení Enel Produzione na nově vzniklou společnost (“HoldCo”). Následně může EP Slovakia získat až 100% základního kapitálu HoldCo. Tento převod společnosti HoldCo na EP Slovakia bude realizován ve dvou fázích.

1. V první fázi prodá Enel Produzione 50% podíl na základním kapitálu HoldCo společnosti EP Slovakia za 375 milionů eur, z čehož 150 milionů eur bude zaplaceno při vypořádání první fáze (closing) a zbylých 225 milionů eur zaplatí EPH při vypořádání druhé fáze. Finální částka může být jiná, protože se pro její určení ještě použije mechanismus úprav (tzv. adjustment mechanism), který je popsán níže.

2. Druhou fází je uplatnění prodejní („put“) nebo nákupní („call“) opce ze strany Enel Produzione, resp. EP Slovakia. Opce mohou být uplatněny do 12 měsíců poté, co elektrárna Mochovce obdrží povolení ke zkušebnímu provozu reaktorů třetího a čtvrtého bloku, které jsou v současné době ve výstavbě. Po uplatnění kterékoliv z obou opcí převede Enel Produzione zbývající 50% podíl na základním kapitálu HoldCo na EP Slovakia za dalších 375 milionů eur. Tato částka bude splatná v okamžiku vypořádání prodeje (closing) a je rovněž závislá na níže popsaném mechanismu úprav. Závěrečné vypořádaní a uzavření druhé fáze je podmíněno získáním finálního povolení ke komerčnímu provozu třetího a čtvrtého bloku elektrárny Mochovce.

Jak už bylo zmíněno, celková cena za stávající podíl Enelu ve Slovenských elektrárnách, tedy 750 milionů eur, bude ještě předmětem mechanismu úprav. Tyto úpravy budou vypočítány nezávislými odborníky a aplikované po dokončení druhé fáze prodeje a budou reflektovat jednotlivé parametry, včetně vývoje čisté finanční pozice Slovenských elektráren, vývoje cen energií na slovenském trhu, úroveň účinnosti provozu firmy Slovenské elektrárne (měřeno vůči referenčním hodnotám stanoveným ve smlouvě) a hodnotu (tzv. Enterprise Value) třetího a čtvrtého bloku elektrárny Mochovce.

Transakce rovněž podléhá schválení antimonopolních úřadů.