Společnosti EPH a PPF Investments podepsaly smlouvu o akvizici německých hnědouhelných dolů a elektráren společnosti Vattenfall

18. 4. 2016

Konsorcium tvořené společností Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) a jeho finančním partnerem PPF Investments Ltd., oznamuje podepsání smlouvy o akvizici hnědouhelných aktiv v Sasku a Braniborsku od společnosti Vattenfall AB.

„Na základě zkušeností, získaných v rámci naší dlouholeté přítomnosti v středoněmeckém hnědouhelném revíru, jsme přesvědčeni, že EPH je i za současných náročných tržních podmínek připraven na převzetí odpovědnosti související s vlastnictvím hnědouhelných aktiv společnosti Vattenfall v Německu,“ uvedl Jan Špringl, člen představenstva EPH.

Konsorcium a Vattenfall se dohodli na následující kapitálové struktuře společnosti, vlastnící uhelné aktivity společnosti Vattenfall v Německu: Společnost eviduje závazky a rezervy, zejména ve vztahu k rekultivaci a na vyřazování jednotlivých zařízení z provozu ve výši cca. 2 miliardy eur. Proti těmto závazkům získává konsorcium významná aktiva v hodnotě 3,4 miliardy eur (dle účetních postupů fy Vattenfall). Dále se předpokládá, že na účtech společnosti zůstane přibližně 1,7 miliardy eur v hotovosti. S ohledem na současné obtížné ekonomické podmínky se konsorcium zavázalo, že se v nadcházejících letech vzdá možných dividend.

Konsorcium přebírá veškeré regulatorní povinnosti související s majetkem, včetně rezerv na vyřazování z provozu (tzv. decommissioning) a na rekultivační práce. „Vzhledem k současných složitým tržním, dynamicky se měnícím podmínkám, byla jednou z klíčových vyjednávacích bodů otázka, jak zajistit přiměřenou výši hotovostních rezerv pro splnění těchto závazků,” řekl Jan Špringl.

Společnost EPH je přesvědčena, že uhlí bude i nadále hrát důležitou roli jako překlenovací technologie, zajišťující bezpečné a nepřerušované dodávky elektrické energie. „Ve střednědobém výhledu dojde k zotavení trhu s energiemi. S našimi relevantními odbornými znalostmi v odvětví, díky disciplíně v oblasti nákladů a efektivnímu řízením jsme přesvědčeni, že hnědé uhlí je v pozici, kdy může úspěšně přispět k rychle se měnícímu německému energetickému mixu,” pokračoval Jan Špringl.

Aktiva společnosti Vattenfall představují druhé největší hnědouhelné doly a elektrárny v Německu. Patří mezi ně povrchová těžba v dolech Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde, stejně jako elektrárny Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg a jeden blok elektrárny Lippendorf. Celkový instalovaný výkon elektráren činí 8000 MW a společnost zaměstnává přibližně 7500 lidí. Konsorcium je pevně odhodláno udržet v regionu zaměstnanost a má v úmyslu zachovat stávající pracovní smlouvy. Společnosti MIBRAG a stávající aktiva Vattenfallu budou provozovány samostatně.

Německé vodní elektrárny společnosti Vattenfall nejsou předmětem této akvizice.

Konsorcium plně respektuje směr vytýčený německou spolkovou vládou v rámci “Energiewende”. „Jsme přesvědčeni, že můžeme pozitivně přispět k energetické bezpečnosti, cenové dostupnosti energií a k sociálnímu smíru. V úzké spolupráci s vedením firmy, odbory a spolkovými a místními úřady, jakož i s místní komunitou a ostatními zúčastněnými stranami, chceme přispět k transformaci, které je nezbytná k dosažení cílů Energiewende,” uvedl Jan Špringl.

EPH, prostřednictvím své dceřiné společnosti MIBRAG, která je třetím největším těžařem lignitu v Německu, je v segmentu těžby hnědého uhlí na německém trhu dlouhodobě přítomna. EPH striktně dodržuje veškeré předpisy a normy tohoto průmyslového odvětví, včetně přístupu k problematice rekultivací. Od roku 2009, kdy EPH vstoupila na německý trh, investovala v regionu už cca. 500 mil. EUR (včetně akvizic společností Saale Energie a Helmstedter Revier).

Akvizice podléhá schválení ze strany švédské vlády a další obvyklé regulaci. Uzavření transakce se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2016.