Sloe Centrale, druhá plynová elektrárna společnosti EP NL, zavádí udržitelnou technologii ATEP, ročně ušetří tisíce tun emisí CO2

2. 8. 2023

Sloe Centrale, plynová elektrárna v Nizozemsku, dceřiná společnost EP Netherlands („EP NL“), učinila další významný krok ke zvýšení své efektivity a snižování emisí CO2 zavedením pokročilé modernizace účinnosti turbíny („ATEP“) od společnosti Siemens.

EP NL, součást skupiny EP Power Europe, se věnuje udržitelným investicím v Nizozemsku s využitím nejmodernějších technologií. Dne 16. června 2023 podepsala společnost Sloe Centrale smlouvu se společností Siemens Energy B.V., čímž potvrdila svůj závazek v oblasti výroby čisté energie.

ATEP, vycházející z vylepšení plynových turbín společnosti Siemens Energy, je založen na osvědčené plynové turbíně SGT5-4000F s celosvětovým počtem více než 300 zařízení. Zahrnuje pokročilé konstrukční, výrobní a výpočetní metody používané v turbíně Siemens Energy třídy HL. Po zavedení v elektrárně Sloe Centrale se díky investici ATEP elektrárna stane jednou z energeticky nejúspornějších plynových elektráren v regionu.

Díky investici do technologie ATEP se dosáhne řady výhod, včetně podstatného snížení emisí uhlíku. Zavedení této modernizace přispěje k ročnímu snížení emisí o 30 000 tun ekvivalentu CO2, což je v souladu s aktivitami společnosti EP NL na zmírnění dopadů klimatických změn. Dohoda podporuje provozní životnost elektrárny a podporuje dekarbonizaci energetického sektoru. Očekává se, že dokončení modernizace ATEP pro oba bloky elektrárny Sloe Centrale proběhne v letech 2024 a 2025.

Niels Unger, generální ředitel společnosti EP NL, uvedl:  „Přijetí technologie ATEP v elektrárně Sloe Centrale je důkazem závazku společnosti EP NL k udržitelným energetickým řešením. Integrací pokročilých turbínových technologií je společnost Sloe Centrale lídrem v oblasti přechodu na nový způsob výroby energie, který zajišťuje spolehlivou výrobu energie a zároveň snižuje dopad na životní prostředí. Po úspěšném podpisu smlouvy o implementaci technologie ATEP v elektrárně Enecogen, kterou z 50 % vlastní EP NL, je Sloe Centrale druhou plynovou elektrárnou v Nizozemsku, která tuto udržitelnou technologii zavádí.“