EP ENERGY dnes definitivně získala těžební společnost MIBRAG

29. 6. 2012

Dnes byla finálně vypořádána transakce nákupu 50% podílu ve společnosti JTSD Braunkohlebergbau GmbH, který od společnosti Severočeské doly ze Skupiny ČEZ získala společnost EP ENERGY. JTSD je jediným akcionářem společnosti MIBRAG. EP ENERGY se tím stala stoprocentním vlastníkem společnosti MIBRAG, která v Německu provozuje 2 hnědouhelné doly, 3 klasické kogenerační energetické zdroje a větrnou farmu.

„Akvizice společnosti MIBRAG je součástí našeho dlouhodobého strategického plánu posílit naše aktivity v energetickém sektoru v Německu. Tímto krokem je naplňována strategie vertikální integrace EP Energy, tedy pokrytí kompletního řetězce činností od těžby přes výrobu až po dodávku energií konečným zákazníkům,“ uvedl Jan Špringl, generální ředitel a člen představenstva EP ENERGY.
Uvedená transakce navázala na vypořádání odprodeje 100% podílu ve společnosti ENERGOTRANS, a.s. ve prospěch společnosti ČEZ, které proběhlo včera, tj. 28. června 2012. Stoprocentním akcionářem ENERGOTRANS se tak stala společnost ČEZ, a. s.
Finalizaci obou transakcí předcházelo získání potřebných souhlasných stanovisek relevantních antimonopolních orgánů.
Společnost MIBRAG je třetí největší těžební společností v Německu. Těží hnědé uhlí ve středoněmeckém uhelném revíru jižně od Lipska, kde provozuje dva povrchové uhelné doly Profen a Vereinigten Schleenhain s celkovou roční produkcí uhlí na úrovni 20 miliónů tun. Rezervy pod stávající těžební licencí dosahují zhruba 500 miliónů tun uhlí.
Součástí  společnosti MIBRAG  jsou také tři kogenerační energetické zdroje: Deuben, Mumsdorf a Wählitz o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 208 MW.
Dceřiná společnost společnosti MIBRAG provozuje v lokalitě Schleenhain větrnou farmu s instalovaným výkonem 6,9 MW a připravuje další rozšíření kapacity obnovitelných zdrojů.
EP ENERGY je vertikálně integrovaná energetická utilita. Zahrnuje kompletní řetězec činností sahající od těžby paliva, přes kogenerační výrobu tepla a elektřiny až po dodávku elektřiny a plynu koncovým zákazníkům. Jediným a stoprocentním vlastníkem společnosti  EP ENERGY je ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH). Akcionáři EPH jsou PPF (40 %), J&T (40 %) a Daniel Křetínský (20 %).