Zpět na mapu

EP Produzione

EP Produzione je dceřiná společnost skupiny EPH provozující zařízení na výrobu elektrické energie v Itálii. Prostřednictvím čtyř elektráren poháněných zemním plynem a jedné uhelné elektrárny provozuje společnost celkovou výrobní kapacitu 3 907 MW, díky čemuž se řadí mezi nejvýznamnější hráče v oblasti výroby elektřiny v zemi. Účinné, vysoce výkonné elektrárny EP Produzione jsou řízeny a provozovány v souladu s nejpřísnějšími normami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a spolehlivosti.

 

Fiume Santo 

Uhelná elektrárna Fiume Santo se nachází na severozápadě ostrova Sardinie v provincii Sassari. Rozkládá se na ploše 153 hektarů v zálivu Asinara a díky své čisté instalované kapacitě přibližně 600 MW je považována za jedno z deseti nejdůležitějších průmyslových zařízení na Sardinii. Od roku 1983 je elektrárna pod kontrolou monitorovací sítě, která měří úroveň znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry (oxidy síry, oxidy dusíku a částice). Elektrárna může při spoluspalování ve stávajících uhelných blocích spalovat také biomasu. V současné době je Fiume Santo na seznamu elektráren nezbytných pro stabilitu rozvodné sítě vydávaném italským Energetickým úřadem.

 

Livorno Ferraris

Elektrárna Livorno Ferraris ležící v provincii Vercelli (region Piemonte) byla uvedena do provozu v roce 2008. Jedná se o CCGT s čistou instalovanou kapacitou 805 MW, kterou tvoří dvě plynové turbíny a jedna parní turbína. Ve snaze zmírnit dopad elektrárny na křehký okolní ekosystém byla přijata přísná opatření na ochranu životního prostředí, která zahrnují relevantní programy monitorování ovzduší, vody a hluku, jejichž cílem je zjistit, zda elektrárny splňují zákonem stanovené limity, a to od okamžiku návrhu elektráren až po jejich výstavbu.

 

Ostiglia

Elektrárna Ostiglia, která se nachází v provincii Mantova (region Lombardie) na levém břehu řeky Po, má čistou instalovanou kapacitu 1 137 MW. Dříve byla vybavena pro spalování ropy a zemního plynu, na počátku třetího tisíciletí však byla částečně převedena na plynový kombinovaný cyklus s třemi moduly CCGT (každý z nich tvoří jedna plynová a jedna parní turbína).

 

Tavazzano e Montanaso

Tato elektrárna s čistou instalovanou kapacitou 1 140 MW se nachází v provincii Lodi (region Lombardie). Díky využití zemního plynu, který je od roku 2010 používán jako jediné palivo, se v porovnání s předchozími lety výrazně snížily emise z elektrárny, a to jak v absolutních číslech (počet tun ročně), tak z hlediska koncentrací. Elektrárna byla dříve vybavena pro spalování ropy a zemního plynu, na počátku třetího tisíciletí však byla částečně převedena na plynový kombinovaný cyklus s dvěma moduly CCGT (jeden modul tvoří jedna plynová a jedna parní turbína, druhý model je tvořen dvěma plynovými turbínami a jednou parní turbínou) a v současné době zde probíhá projekt zaměřený na zvýšení účinnosti, který dále navýší kapacitu elektrárny.

Elektrárna již třikrát (v letech 2016, 2018 a 2019) získala ocenění „Workplace Health Promotion“ udělované regionální vládou.

 

Trapani

Elektrárna Trapani, která se nachází v západní části Sicílie a je tvořena dvěma plynovými turbínami s otevřeným cyklem, disponuje celkovou čistou instalovanou kapacitou zhruba 213 MW. Nedávná renovace zvýšila účinnost elektrárny, zmírnila její dopad na životní prostředí a současně přinesla výhody z hlediska stabilizace elektrické sítě.

 

Společnost EP Produzione věnuje velkou pozornost udržitelnosti a při jejím strategickém rozhodování je vždy na prvním místě zdraví a bezpečnost jejích zaměstnanců a ochrana životního prostředí. Všechny elektrárny EP Produzione jsou registrovány na základě norem EMAS, ISO 14001 a OHSAS (Fiume Santo je rovněž držitelem certifikátu ISO 9001).