Zpět na mapu

Ostiglia

Elektrárna Ostiglia, která se nachází v provincii Mantova (region Lombardie) na levém břehu řeky Po, má čistou instalovanou kapacitu 1 137 MW. Dříve byla vybavena pro spalování ropy a zemního plynu, na počátku třetího tisíciletí však byla částečně převedena na plynový kombinovaný cyklus s třemi moduly CCGT (každý z nich tvoří jedna plynová a jedna parní turbína).

ost_CF040259