Zpět na mapu

Livorno Ferraris

Elektrárna Livorno Ferraris v provincii Vercelli (region Piemonte) byla uvedena do provozu v roce 2008. Jedná se o CCGT s čistou instalovanou kapacitou 805 MW, kterou tvoří dvě plynové turbíny a jedna parní turbína. Ve snaze zmírnit dopad elektrárny na křehký okolní ekosystém byla přijata přísná opatření na ochranu životního prostředí, která zahrnují relevantní programy monitorování ovzduší, vody a hluku, jejichž cílem je zjistit, zda elektrárny splňují zákonem stanovené limity, a to od okamžiku návrhu elektráren až po jejich výstavbu.

liv_CF039870