Zpět na mapu

Fiume Santo

Uhelná elektrárna Fiume Santo se nachází na severovýchodě regionu Sardegna v provincii Sassari. Rozkládá se na ploše 153 hektarů v zálivu Asinara a díky své čisté instalované kapacitě zhruba 600 MW je považována za jedno z nejdůležitějších průmyslových zařízení v severozápadní Sardinii.
 Od roku 1983 je elektrárna pod kontrolou monitorovací sítě, která měří úroveň znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry (oxidy síry, oxidy dusíku a částice). Elektrárna Fiume Santo může při spoluspalování ve stávajících uhelných blocích spalovat také biomasu.