Zpět na mapu

Tavazzano e Montanaso

Tato elektrárna s čistou instalovanou kapacitou 1 140 MW se nachází v provincii Lodi (region Lombardie). Díky využití zemního plynu, který je od roku 2010 používán jako jediné palivo, se v porovnání s předchozími lety výrazně snížily emise z elektrárny, a to jak absolutně (počet tun ročně), tak z hlediska koncentrací. Elektrárna byla dříve vybavena pro spalování ropy a zemního plynu, na počátku třetího tisíciletí však byla částečně převedena na plynový kombinovaný cyklus s dvěma moduly CCGT (jeden modul tvoří jedna plynová a jedna parní turbína, druhý model je tvořen dvěma plynovými turbínami a jednou parní turbínou).

Od dubna 2014 je zde k připravena další 320MW jednotka (která by využívala pouze zemní plyn).

tavazzano_CF040781