• Přední dodavatel tepla v České republice, obsluhující stovky tisíc domácností a komerčních zákazníků

Teplárenství

Pražská Teplárenská

je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice. Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze pokrývá téměř 40 % trhu s tepelnou energií (včetně dceřiných společností) a dodává teplo pro více než 270 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Pražská teplárenská provozuje 3 teplárenské výrobny a 4 výtopny, tedy celkem 7 tepelných zdrojů. Jako základní zdroj výroby tepla pro Pražskou teplárenskou soustavu (PTS) je Elektrárna Mělník I (EMĚ I) – provozovaná společností Energotrans, a.s., která je dceřinou společností ČEZ, a.s.. Zdroje Pražské teplárenské – teplárna Malešice, teplárna Michle a výtopna Krč jsou provozovány v soustavě PTS jako zdroje špičkové. Dále je odebíráno teplo ze Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice, původní název Spalovna Malešice), které zajišťovalo také dodávku páry pro parní odběry Pražské teplárenské.

Rozhodujícím dodavatelem tepla pro Pražskou teplárenskou je společnost Energotrans, jejíž dodávky převážně z kogenerační výroby v EMĚ I (EMĚ II) tvoří 90,8 % z dodávky tepelné energie do PTS a 86,7 % z celkové dodávky tepla do Pražské teplárenské. Ke konci roku 2015 byl instalovaný tepelný výkon zdrojů Pražské teplárenské 1054 MW.

více na www.ptas.cz

PT_lg_prapor_RGB

 

Elektrárny Opatovice (EOP)

dodávají tepelnou energii pro více než 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 300 km tepelných sítí.

EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice, když teplo odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi trvale dodává za dlouhodobě nejnižší cenu v ČR.

EOP disponuje 6 generátory, které dodávají v souhrnu 1800 až 2100 GWh elektrické energie, což je zhruba třetinová potřeba Královéhradeckého kraje.

Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a zajišťuje také ostrovní provoz pro vyčleněné území  v případě rozpadu celé elektrizační soustavy.

více na www.eop.cz

EOP_logo_min

 

 

Plzeňská Energetika

je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu. Provozuje energetický zdroj o celkovém dosažitelném tepelném výkonu 448 MWt a celkovém dosažitelném  elektrickém výkonu 111 MWe. Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména domácnosti.

Plzeňská energetika provozuje také záložní zdroj s dosažitelným výkonem 21 MWe. Ten poskytuje podpůrné služby pro provozovatele české přenosové soustavy – společnost ČEPS a to zejména primární regulaci frekvence, terciální regulaci výkonu a regulační zálohu pro zajištění provozování přenosové soustavy ČR. Tento záložní zdroj zajišťuje stabilitu a bezpečnost dodávek elektřiny pro koncové spotřebitele a způsob jeho technického řešení umožňuje velmi rychlé znovuobnovení zásobování elektřinou v mimořádných stavech spojených s rozpadem a obnovou elektrizační soustavy.

více na www.pe.cz

plzenska_energetika_logo

 

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje 34 000 bytů v Mostu a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce. Část tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná 100% dceřinou společností Severočeská teplárenská činí více než 140 km potrubních rozvodů.

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrábí až 10 000 TJ tepelné energie. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe.

více na www.ue.cz

united_energy_logo

 

Budapesti Erömü

je přední a moderní výrobce tepla a elektřiny v Budapešti o celkové kapacitě výroby tepla 1170 MWth a elektřiny 406 MWe.Společnost Budapesti Erőmű pokrývá přibližně 57% trhu s tepelnou energií v Budapešti, který jako distributor kontroluje společnost FÖTAV (6 PJ ročně). Společnost rovněž pokrývá 3 až 4% celkové poptávky po elektřině v Maďarsku (téměř 1 TWh ročně). Společnost zásobuje hlavní město Maďarska již více než 100 let.

Základním cílem společnosti je výroba tepla a lektřiny z čistých energetických zdrojů, s nejvyšší možnou účinností a s minimálním dopadem na životní prostředí a to, spolehlivě a dlouhodobě.  Díky  nepřetržitému vývoji jsou teplo tak i elektřina vyráběny s vysokou účinností a při klesající úrovni nákladů. V současné době je objem emisí  pětkrát nižší než před modernizačním programem.

více na www.budapestieromu.hu

budapest_eromu_logo_min

CF037814_eop

 

copyright_epinfrastructure_eop_CF038149