• Provozovatel největšího plynovodu v Evropě a významné plynárenské infrastruktury pro západní, střední a jižní Evropu

Tranzit zemního plynu

Eustream

Je vlastníkem a provozovatelem 2332 km dlouhého tranzitního plynovodu na Slovensku. Od roku 1972 Eustream přepravil více než 2,3 bilionu kubických metrů zemního plynu přes území Slovenské republiky. Společnost proto úspěšně pokračuje v tradici plynárenství na Slovensku, která byla započata před více než 160 lety.

Základním cílem společnosti je mezinárodní přeprava zemního plynu. Za rok 2015 Eustream přepravil 55,8 miliard metrů krychlových plynu (591,13 TWh). Společnost přispívá k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky plynu do střední, západní a jižní Evropy díky neustálé modernizaci a vylepšování infrastruktury a také v co největším možném rozsahu snižuje dopady na životní prostředí.
Obchodními partnery Eustreamu jsou velké energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU.
Eustream provozuje vysokotlakový přepravní systém, který je propojený s hlavními přepravními trasami na Ukrajině, v České republice, Rakousku a Maďarsku.

Systém se skládá ze čtyř až pěti paralelních potrubí o průměru 1200/1400 mm s provozním tlakem 7,35 MPa. Tlakový diferenciál potřebný pro tok plynu je zajištěn čtyřmi velkými kompresními stanicemi se souhrnným instalovaným výkonem téměř 550 MW. Nejdůležitější kompresorová stanice se nachází ve Veľkých Kapušanech na ukrajinsko-slovenské hranici. S celkovým instalovaným výkonem téměř 300 MW se jedná o největší kompresorovou stanici v EU. Technická kapacita na vstupním bodě ve Veľkých Kapušanech je 220 milionů metrů krychlových za den (2288 GWh).

Eustream neustále modernizuje a zdokonaluje infrastrukturu sítě. Z tohoto důvodu společnost realizovala několik projektů zaměřených na zlepšení fungování systému a komunikaci se svými zákazníky.

Přístup do přepravní sítě je na bázi entry-exit. Přístupový režim je plně v souladu s platnými právními předpisy a standardy plynárenského průmyslu. Pro vstup do systému a výstup z něho si zákazníci mohou vybrat z následujících vstupních / výstupních bodů:

  • Veľké Kapušany (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu na Ukrajině)
  • Baumgarten (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v Rakousku)
  • Lanžhot (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v České republice)
  • Budince (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu na Ukrajině)
  • Veľké Zlievce (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v Maďarsku)
  • Domácí bod (bod do / z distribučních sítí a skladovacích nádrží na Slovensku)

více na www.eustream.sk

 

eustream_logo_color_min

Největší tranzitní plynovod v Evropě

Klíčové strategické aktivum pro Slovensko a EU
Stabilní a atraktivní regulační prostředí
Zkušený manažerský tým s vynikajícími dosavadními výsledky

 

CF038506_kap

 

nove_CF038590_eustream_kap