Zpět na mapu

Strongoli

Elektrárna Strongoli, kterou vlastní a provozuje Biomasse Italia, společnost získaná společností EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie.

Závod o celkové kapacitě 46 MW je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 400 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě je kolem 360 GWh.

 

Centrale_Strongoli