Zpět na mapu

Crotone

Elektrárna Crotone, kterou vlastní a provozuje společnost Biomasse Crotone, kterou získala společnost EP New Energy Italia v prosinci 2017, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. Crotone je elektrárna na spalování biomasy o celkové kapacitě 27 MW.

Závod je poháněn převážně biomasou z dřevěných třísek, které jsou dováženy z lesů a zemědělsko-potravinářských reziduí pocházejících z místních a národních trhů.

Roční spotřeba biomasy činí zhruba 300 000 tun a celková roční produkce při plné kapacitě činí přibližně 220 GWh.

Centrale