Zpět na mapu

Saale Energie

Společnost Saale Energie, která se nachází v německém městě Schkopau, je vlastníkem elektrárny Schkopau.
Elektrárna Schkopau spaluje hnědé uhlí vytěžené ve středním Německu a dodává elektřinu do 380 kV sítě a do 110 kV sítě pro Deutsche Bahn. Kromě toho dodává elektrickou energii a páru do chemických továren Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH (BSL). S cílem zajistit nepřetržité dodávky energie mohou být dva bloky tvořící kogenerační elektrárnu uvedeny do provozu nezávisle na sobě.
Provoz elektrárny je – vzhledem ke struktuře zákazníků a jejich různým nárokům na zatížení – velmi flexibilní. Mezi inovativní charakteristiky hnědouhelné elektrárny Schkopau patří její vysoká flexibilita a rovněž její efektivita a účinnost.
Elektrárna Schkopau není jen dodavatelem elektrické energie ve východním Německu. Reprezentuje rovněž významný hospodářský faktor pro celý průmyslový region, neboť dodává obnovitelnou energii pro chemický průmysl, železnici a veřejnou síť.