Zpět na mapu

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG) první východoněmeckou hnědouhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v městě Zeits soustřeďovala své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní akciový podíl také ve třech dalších subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, těžební inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku. Skupina MIBRAG v současné době zaměstnává 3 tisíce lidí včetně téměř 160 stážistů.

Od své privatizace skupina investovala více než 1,4 miliard EUR do inovací, bezpečných technologií a opatření na ochranu životního prostředí. Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek v sektoru energetiky a vytápění. Každý rok se v dolech Profen (Sasko-Anhaltsko) a United Schleenhain (Sasko) vytěží až 20 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf (Sasko) a Schkopau (Sasko-Anhaltsko). Společnost provozuje také elektrárnu na brikety a prach v Deuben a průmyslové elektrárny v Deuben a Wählitz. Průmyslové elektrárny MIBRAG dodávají mimo jiné komunální vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům a soukromým domácnostem. Hnědouhelný palivový prach je dále zpracováván v cementářském průmyslu. V roce 2011 obnovila společnost MIBRAG po osmileté přestávce výrobu briket a v současné době se v Deubenu (Sasko-Anhaltsko) vyrobí celkem 60 tisíc tun briket ročně.

Skutečnost, že MIBRAG spolupracuje s více než 1 900 poskytovateli služeb a dodavateli, jasně dokazuje hospodářský význam společnosti pro oblast středního Německa. Tento region se na nákupu veškerého zboží a služeb podílí zhruba 60 %.

V roce 2015 vyprodukovala tato středoněmecká hnědouhelná společnost celkem 19 milionů tun surového uhlí a téměř 144 tisíc tun hnědouhelného palivového prachu. Produkce elektráren Wählitz a Deuben, které MIBRAG provozuje, činí celkem 836 GW. Hlavními odběrateli surového uhlí jsou elektrárny Lippendorf a Schkopau a teplárny Südzucker AG Zeitz, Dessau a Chemnitz. Surové hnědé uhlí MIBRAG se využívá k zajištění komunálního vytápění pro zhruba 200 000 domácností v trojúhelníku tvořeném městy Lipsko, Dessau a Chemnitz. Vlastní elektrárny společnosti MIBRAG – Wählitz a Deuben – zajišťují komunální vytápění, horkou vodu a páru pro domácnosti, průmyslové společnosti i malé podniky.
Již od roku 1999 proudí surové hnědé uhlí nepřetržitě prostřednictvím dopravníků z dolu United Schleenhain přímo do elektrárny Lippendorf (1 840 MW). Společnost investovala mimo jiné do skladovací plochy pro míchání uhlí, do instalace nových dopravníků a do výměny velkých těžebních zařízení. Do roku 2040 dodá důl do elektrárny nacházející se jižně od Lipska každoročně zhruba 10 milionů tun surového hnědého uhlí. Efektivitu výroby pomohou zvýšit nové technologie, například využití portálových skrejprů pro homogenizaci jakosti uhlí v prostoru pro míchání uhlí. V roce 2014 byl zahájen postupný přechod z těžební oblasti Schleenhain do druhé těžební oblasti Peres. Logistickým centrem těžební oblasti se stane nové zařízení pro masovou distribuci, do kterého MIBRAG do roku 2023 investuje celkem zhruba 45 milionů eur. Produkce uhlí v těžební oblasti Peres bude zahájena v roce 2016.

Rozvoj oblasti Schwerzau vytváří podmínky nezbytné pro zvýšení roční produkce uhlí v dole Profen za hranici 8 milionů tun. V minulosti se kapitálové investice zaměřovaly na instalaci a modernizaci kolesového rypadla série 2000 a na uvedení zařízení pro masovou distribuci do provozu.

MIBRAG není jen stabilním partnerem. Je také stabilizujícím faktorem hospodářského života středního Německa. Jen v regionu středního Německa jsou uzavřeny smlouvy o dodávkách představující celkový podíl kolem 60 % a průměrný roční objem objednávek ve výši 110 milionů EUR. Z toho vyplývá, že doly pomáhají zajistit pracovní místa rovněž mimo společnost. Společnost MIBRAG kromě toho intenzivně podporuje navazování lokálních partnerských vztahů, což umožňuje generovat další pracovní místa a přispět k dalšímu rozvoji regionálního hospodářství.