Zpět na mapu

MIBRAG

V roce 1994 byla Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) první východoněmeckou hnědouhelnou společností určenou k privatizaci. Společnost se sídlem v městě Zeits soustřeďovala své aktivity na jižní oblast Saska-Anhaltska a na oblast jižně od Lipska. MIBRAG je jediným akcionářem společností Helmsteder Revier (HSR), GALA-MIBRAG-Service, Bohr- und Brunnenbau, MIBRAG Consulting International a MIBRAG Neue Energie. Společnost vlastní akciový podíl také ve třech dalších subjektech nabízejících širokou škálu služeb od výroby elektrické energie, přes krajinářství až po stavebnictví, nakládání s odpady, těžební inženýrské služby a provoz větrné elektrárny na okraji dolu United Schleenhain v Sasku. Skupina MIBRAG v současné době zaměstnává 2 700 lidí včetně téměř 150 stážistů.

Od své privatizace skupina investovala více než 1,4 miliard EUR do inovací, bezpečných technologií a opatření na ochranu životního prostředí. Společnost MIBRAG již více než dvacet let úspěšně přispívá k bezpečnosti dodávek v sektoru energetiky a vytápění. Každý rok se v dolech Profen (Sasko-Anhaltsko) a United Schleenhain (Sasko) vyprodukuje až 20 milionů tun surového hnědého uhlí. Hlavními spotřebiteli domácího paliva jsou moderní elektrárny Lippendorf (Sasko) a Schkopau (Sasko-Anhaltsko). Společnost provozuje také elektrárnu na prach v Deuben a průmyslové elektrárny v Deuben a Wählitz. Průmyslové elektrárny MIBRAG dodávají mimo jiné komunální vytápění, teplou vodu a páru koncovým zákazníkům a soukromým domácnostem. Hnědouhelný palivový prach je dále zpracováván v cementářském průmyslu.

Skutečnost, že MIBRAG spolupracuje s více než 1060 poskytovateli služeb a dodavateli, jasně dokazuje hospodářský význam společnosti pro oblast středního Německa. Tento region se na nákupu veškerého zboží a služeb podílí zhruba 65 %.

V roce 2018 vyprodukovala tato středoněmecká hnědouhelná společnost celkem 18,8 milionů tun surového uhlí a 133 tisíc tun hnědouhelného palivového prachu. Produkce elektráren Wählitz a Deuben, které MIBRAG provozuje, činí celkem 588 GWh. Hlavními odběrateli surového uhlí jsou elektrárny Lippendorf a Schkopau a teplárny Südzucker AG Zeitz a Chemnitz. Surové hnědé uhlí MIBRAG se využívá k zajištění komunálního vytápění pro zhruba 200 000 domácností v regionech Lipsko a Chemnitz. Vlastní elektrárny společnosti MIBRAG – Wählitz a Deuben – zajišťují komunální vytápění, horkou vodu a páru pro domácnosti, průmyslové společnosti i malé podniky. Již od roku 1999 proudí surové hnědé uhlí nepřetržitě prostřednictvím dopravníků z dolu United Schleenhain přímo do elektrárny Lippendorf (1 840 MW). Společnost investovala mimo jiné do skladovací plochy pro míchání uhlí, do instalace nových dopravníků a do výměny velkých těžebních zařízení. Do roku 2038 dodá důl do elektrárny nacházející se jižně od Lipska každoročně zhruba 10 milionů tun surového hnědého uhlí. Efektivitu výroby pomohou zvýšit nové technologie, například využití portálových skrejprů pro homogenizaci jakosti uhlí v prostoru pro míchání uhlí. V roce 2014 byl zahájen postupný přechod z těžební oblasti Schleenhain do druhé těžební oblasti Peres. Logistickým centrem těžební oblasti se stane nové zařízení pro masovou distribuci, do kterého MIBRAG do roku 2023 investuje celkem zhruba 45 milionů eur. Produkce uhlí v těžební oblasti Peres byla zahájena v roce 2016.

S rozvojem těžební oblasti Schwerzau byly vytvořeny podmínky nezbytné pro zvýšení roční produkce uhlí v dole Profen na 7,5 milionů tun. V minulosti se kapitálové investice zaměřovaly na instalaci a modernizaci kolesového rypadla série 2000 a na uvedení zařízení pro masovou distribuci do provozu. Postupný přechod na nové těžební pole Domsen započal v roce 2017, kdy bylo zahájeno odstraňování skrývky.

MIBRAG není jen stabilním partnerem. Je také stabilizujícím faktorem hospodářského života středního Německa. Jen v regionu středního Německa jsou uzavřeny smlouvy o dodávkách představující celkový podíl kolem 65 % a průměrný roční objem objednávek ve výši 180 milionů EUR. Z toho vyplývá, že doly pomáhají zajistit pracovní místa rovněž mimo společnost. Společnost MIBRAG kromě toho intenzivně podporuje navazování lokálních partnerských vztahů, což umožňuje generovat další pracovní místa a přispět k dalšímu rozvoji regionálního hospodářství.