Zpět na mapu

EP Ballylumford

Elektrárna Ballylumford spalující zemní plyn je největší elektrárnou v severním Irsku. Byla postavena na území brownfieldu a započala plný provoz v roce 2003. Vyprodukuje 688 MW elektřiny a společně s elektrárnou Kilroot zajišťuje přes 60 % objemu elektřiny v Severním Irsku.