Zpět na mapu

Enecogen

Enecogen je elektrárna s kombinovaným cyklem na zemní plyn (CCGT) umístěná v přístavu Rotterdam (oblast Europoort) v Nizozemsku. Elektrárna využívá dvě plynové turbíny Siemens SGT5-4000F. Provoz byl zahájen v listopadu 2011. V září 2018 byla elektrárna vybavena zařízením Black start, umožňujícím restart sítě v případě tzv. black-outu.