Zpět na mapu

Ballylumford

Elektrárna Ballylumford spalující zemní plyn je největší elektrárnou v severním Irsku sestávající ze dvou turbín s kombinovaným cyklem a dvou turbín s jednoduchým cyklem. Byla postavena na území brownfieldu a započala plný provoz v roce 2003. Díky tomu, že vysoce flexibilním turbíny s kombinovaným cyklem umožňují fungování v několika různých režimech, je elektrárna schopna rychlých a pružných reakcí. K tomu přispívají i turbíny s jednoduchým cyklem, které zároveň poskytují potřebnou kapacitu. Kombinace flexibilních a diverzifikovaných aktiv, spolu s možností výstavby bateriového úložiště, dokazuje, že je elektrárna Ballylumford ideálně připravena na budoucí nároky irského energetického trhu. Možnost výstavby bateriového úložiště o kapacitě 30-100 MW dále diverzifikuje a zatraktivňuje portfolio elektrárny. V posledních letech jsou v elektrárně realizovány významné investice, které dále posilují její konkurenceschopnost na irském trhu. Zařízení disponuje kapacitou 688 MW a společně s elektrárnou Kilroot zajišťuje přes 60 % dodávek elektřiny v regionu.