Zpět na mapu

Tynagh

Elektrárna Tynagh s instalovanou kapacitou 384 MW ležící na východě hrabství Galway je jedinou paroplynovou elektrárnou na irském trhu, která spolehlivě zásobuje velkoodběratele elektřinou od roku 2006. Hraje významnou roli v zabezpečování dodávek elektřiny pro Galway a západ Irska. Přímo do národní distribuční sítě dodává Tynagh 9% potřebné elektrické energie. Paroplynová elektrárna byla vystavěna na již nevyužívaných pozemcích těžebních dolů Tynagh a přispívá k růstu místní ekonomiky při minimalizování dopadu na životní prostředí.