Zpět na mapu

Lynemouth

Elektrárna Lynemouth se dostala do popředí zájmu britského energetického trhu díky nedávno dokončenému projektu, který patří mezi nejambicióznější investice do obnovitelných zdrojů ve Velké Británii za poslední roky. Elektrárna prošla zásadní proměnou, během níž byla původní uhelná elektrárna transformována na zařízení pro výrobu elektrické energie výhradně z biomasy. Tento je výsledkem úzké spolupráce mezi zaměstnanci elektrárny Lynemouth, smluvními partnery, vládními agenturami a Energetickým průmyslovým holdingem, a.s. (EPH). Nově přebudovaná elektrárna disponuje čistou instalovanou kapacitou 395 MW a elektřinou zásobuje na 450 000 domácností.

Pro výrobu elektrické energie elektrárna využívá obnovitelné dřevěné pelety pocházející z udržitelných zdrojů převážně z USA a Kanady, které jsou do Velké Británie dováženy prostřednictvím lodní dopravy. Uhlíkové emise z přepravy biomasy jsou zahrnuty ve výpočtech elektrárny tak, aby splňovala současná kritéria udržitelnosti stanovená britskou vládou.

Elektrárna Lynemouth patří k největším zařízením svého druhu v Evropě. Díky přechodu k biomase se podařilo o dvě třetiny snížit emise oxidu uhličitého, zatímco emise prachu klesla o více než polovinu. Zároveň se o více než 95 % snížily i emise oxidu siřičitého, což je jen zlomek v porovnání s množstvím těchto emisí produkovaných při dřívější výrobě elektřiny z uhlí.

Bezpečnost provozu je klíčovou součástí běžného provozu za účelem ochrany zaměstnanců i návštěvníků areálu elektrárny. Výjimečná úroveň bezpečnosti je důkazem kvalitních systémů a postupů, které se v elektrárně využívají, zejména pak těch, jež byly zavedeny při přechodu k biomase. Elektrárna Lynemouth splňuje a dodržuje nejen přísná pravidla daná legislativou, ale i kodexy zdraví a bezpečnosti tak, aby neustále dodržovala ty nejvyšší provozní standardy.