Zpět na mapu

Gazel Energie

Společnost Gazel Energie (dříve Uniper France) je třetím největším francouzským výrobcem energie z flotily uhelných a biomasových elektráren a větrných a solárních farem o celkovém výkonu 837 MW. Zároveň je Gazel Energie čtvrtým největším francouzským dodavatelem elektřiny a plynu do 11 500 odběrných míst. V souladu s francouzským zákonem o energetické transformaci společnost investovala do svých aktiv již více než 1,2 miliard eur a od roku 2008 zredukovala emise CO2 o více než polovinu, což představuje 7,5% podíl na celkové dekarbonizaci Francie.