Zpět na mapu

EP Power Minerals

Společnost EP Power Minerals (EPPM) je evropským lídrem v poskytování vedlejších produktů z elektráren (zejména popílku a sádry FGD) a jednorázových abraziv, což pomáhá klientům snižovat uhlíkovou stopu. EPPM rovněž poskytuje širokou škálu služeb v oblasti nakládání s odpady. Popílek, vedlejší produkt spalování v černouhelných elektrárnách, slouží jako vysoce ekologická a cenově výhodná náhrada slínku při výrobě cementu a zároveň výrazně snižuje uhlíkovou stopu i vstupní náklady a zlepšuje kvalitu cementu pro stavebnictví.

Jelikož výroba energie z uhlí bude ve většině zemí Evropy po určitou dobu nadále existovat jako přechodná technologie, zpracování popílku významně přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí, což je součástí celkové strategie udržitelnosti EPPE. EPPM rovněž investuje do projektů s alternativními zdroji materiálu, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost podnikání.

Více na  www.eppowerminerals.com