Zpět na mapu

Vojany

Černouhelná tepelná elektrárna Elektrárně Vojany (EVO) se nachází na východním Slovensku v okrese Michalovce. Provozuje dva modernizované kotle s cirkulující fluidní vrstvou a s celkovým instalovaným výkonem 2 x 110 MW. Elektrárna EVO zajištuje dodávkami základní elektrické energie a doplňkových služeb spolehlivost přenosové soustavy východního Slovenska. To umožňují bloky 5 a 6 díky regulačnímu rozsahu 40–110 MW. Díky výhodné poloze v blízkosti slovenských hranic s Ukrajinou spoléhá elektrárna na dodávky poloantracitového uhlí z Donbasko-Kuzbecké těžební oblasti – uhlí sem proudí prostřednictvím širokorozchodné tratě.

S celkovým instalovaným výkonem 220 MW odpovídá elektrárna EVO za přibližně 5,1 % instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne. V roce 2015 vyrobila elektrárna EVO celkem 470 GWh, což představuje o něco více než 2,4 % elektrické energie vyprodukované společností Slovenské elektrárne.

Od roku 2009 je do paliva přidávána biomasa (dřevěná štěpka). Elektrárna tak přispívá k ochraně životního prostředí regionu a k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého, ačkoliv nemá žádnou státní podporu, jako je např. garantovaná výkupní cena za využívání obnovitelného zdroje energie.

 

Vojany_Ondzik_9
Vojany_Ondzik_75