Zpět na mapu

Veľké Kozmálovce

Malá vodní elektrárna Veľké Kozmálovce byla vybudována na řece Hron jako jediná vodní elektrárna společnosti Slovenské elektrárně na této řece. Primárním účelem vodního díla Veľké Kozmálovce je zajišťovat zásobu chladicí vody pro jadernou elektrárnu Mochovce. Ve vodní elektrárně jsou nainstalovány tři agregáty s turbínou kolenového typu a s generátorem poháněným přes převodovku. Odpadní voda z menšího agregátu nevytéká do Hronu, nýbrž do kanálu Perec.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.