Zpět na mapu

Tvrdošín

Malá vodní elektrárna byla vybudována u vyrovnávací nádrže Tvrdošín. Jejím účelem je vyrovnávat odtoky ze špičkového provozu vodní elektrárny Orava. Menší z turbogenerátorů má maximální průtok 5 m3s-1, tj. tolik, kolik vyžaduje biologický průtok v Oravě pod vodním dílem Orava. Proto je v provozu prakticky nepřetržitě. Větší turbogenerátory jsou v provozu, když jsou přítoky do nádrže Orava vyšší.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.