Zpět na mapu

Trenčín

Vodní elektrárna Trenčín je poslední vodní elektrárnou na historicky prvním derivačním kanálu. Byla však vybudována s časovým odstupem, a proto je již projektována pro průtok 2 x 90 = 180 m3.s-1 rovnající se průtoku kaskády pod vodní elektrárnou. U vodní elektrárny Trenčín byl během výstavby nainstalován systém s tepelným čerpadlem, který umožňuje využívat teplo odpadní chladicí vody. Tento systém až dodnes zajišťuje vytápění vodní elektrárny Trenčín a přilehlých prostor. Voda využitá ve vodní elektrárně Trenčín vtéká společně s vodou z koryta Váhu do zdrže Trenčianske Biskupice, která je zásobní nádrží pro kaskádu Nové Mesto.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

trencin_liptak_IMG_9597