Zpět na mapu

Slovenské elektrárne

Společnost Slovenské elektrárne je největším výrobcem elektrické energie na Slovensku. Provozuje dvě jaderné, dvě tepelné, 31 vodních a dvě solární elektrárny, které dohromady generují 72 % z celkové produkce elektrické energie v zemi. Společnost Slovenské elektrárně disponuje instalovanou kapacitou 4 301 MW1, a je tak jedním z největších výrobců elektrické energie ve střední a východní Evropě. Její jedinečné portfolio jí umožňuje produkovat téměř 90 % elektrického proudu bez emisí skleníkových plynů, což pro životní prostředí znamená každoročně o 15 miliónů tun uhlíkových emisí méně. Společnost Slovenské elektrárne se zabývá také výrobou a dodávkami tepla a navíc poskytuje doplňkové služby pro elektrickou síť.

V současné době dokončuje společnost třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce, která je z jednou ze tří aktuálně rozestavěných jaderných elektráren v Evropě. Společnost Slovenské elektrárne přímo zaměstnává více než 5 000 lidí a v regionu generuje více než 10 000 pracovních míst. S ročními investicemi přesahujícími 700 miliónů eur je tato společnost největším soukromým investorem na Slovensku.

Cílem společnosti Slovenské elektrárne je vyrábět a dodávat zákazníkům bezpečnou, cenově dostupnou a ekologicky vyráběnou energii. Díky letité tradici v oblasti jaderné energie a rozsáhlému know-how je společnost schopna dosahovat světové úrovně provozního výkonu reaktorů WWER2.

Prostřednictvím přidružených společností prodává společnost elektrickou energii, plyn, teplo a energetické služby koncovým zákazníkům na Slovensku, v České republice a v Polsku. Její portfolio zákazníků zahrnuje také některé z největších průmyslových podniků v regionu.

Slovenské elektrárne je akciová společnost, která byla založena v roce 2002. Od července 2016 vlastní 66 % jejích akcií energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a italská energetická společnost Enel. Vlastníkem zbývajících 34 % akcií je Slovenská republika.


1 K 1. lednu 2016
2 Index WANO (pomocný ukazatel výkonu)