Zpět na mapu

Schwarze Pumpe

Elektrárna Schwarze Pumpe spalující hnědé uhlí spadá pod společnost LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG. Společnost LEAG je čtvrtým největším provozovatelem elektráren v Německu. Další elektrárny spalující hnědé uhlí, které tato společnost vlastní, jsou Jänschwalde, Boxberg a Lippendorf. Každá desátá kilowatthodina elektřiny, která je v Německu spotřebována, je vyrobena v těchto elektrárnách.

Elektrárna Schwarze Pumpe je umístěna poblíž města Spremberg v Braniborsku, přibližně 30 kilometrů jižně od města Cottbus. Základní kámen byl položen v roce 1993. O téměř čtyři roky později, byla uvedena do provozu první 800 megawattová (MW) jednotka se systémem dvou bloků. Druhá 800 MW jednotka byla spuštěna o půl roku později.

Jako první z nové generace elektráren spalujících hnědé uhlí stanovila Schwarze Pumpe nová kritéria týkající se standardů ochrany životního prostředí, jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Každá ze dvou 800 MW jednotek elektrárny je schopna pracovat flexibilně a rychle zvýšit nebo snížit výkon na minimálně 295 MW. Mohou být tudíž splněny podmínky pro implementaci zákona o obnovitelných energiích (EEG) ohledně přednostně dodávané elektřiny z obnovitelných zdrojů do sítě. Elektrárna Schwarze Pumpe je závodem s certifikací ke zpracování odpadu při spoluspalování.

Část tepla vyrobeného během výroby elektřiny je odvedena z procesu a použita k přímé dodávce tepla do měst Hoyerswerda, Spremberg a Schwarze Pumpe. Navíc pára z provozu elektrárny je dodávána do sousední průmyslové oblasti.

Schwarze_Pumpe_power_plant