Zpět na mapu

Scandale

Elektrárna, kterou spravuje Ergosud, společný podnik EPH Group a A2A, se nachází ve středovýchodní části Kalábrie. Elektrárna má dva kombinované plyno-parní cykly, které mohou případně produkovat společně a nabízejí celkovou kapacitu 814 MW. Elektrárna zahájila svůj provoz v červnu 2010. Jedná se o nejmodernější tepelnou elektrárnu s vysoce účinnou technologií šetrnou vůči životnímu prostředí. Elektrárna přijala řadu technických řešení za účelem optimalizace využití přírodních zdrojů a zmírnění dopadu na životní prostředí. Jedná se například o systém nevypouštění kapalin, který umožňuje opakované využití veškeré odpadní vody a částečně i dešťové vody, a snižuje tak odběr vody z externích zdrojů na minimum.