Zpět na mapu

Orava

Vodní elektrárna Orava se nachází u první velké akumulační nádrže v povodí Váhu se sezónním vyrovnáváním odtoků. To pomáhá zachytávat přívalové přítoky, k nimž dochází v důsledku jarního tání a letních bouřek, a v zimním období zlepšuje průtok Váhu. Tím zvyšuje podíl elektřiny vyrobené ve všech níže položených vodních elektrárnách v zimním období.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

Orava_Liptak_MG_9766
Orava_Ondzik_39