Zpět na mapu

Nováky

Hnědouhelná tepelná elektrárna Elektrárne Nováky (ENO) se sídlem v obci Zemianské Kostoľany se nachází v okrese Prievidza na středním Slovensku. Tato elektrárna se svým instalovaným výkonem 266 MW představuje přibližně 6 % instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne.

Elektrárna ENO je provozována v tzv. režimu Obecného hospodářského zájmu Slovenské republiky, což je speciální regulační režim nařízený slovenským Ministerstvem hospodářství. Jeho cílem je chránit tuzemskou těžbu a zvýšit energetickou bezpečnost země. V roce 2015 generovala elektrárne ENO 1 660 GWh elektrické energie, což představuje více než 8,6 % celkové produkce elektrické energie ve společnosti Slovenské elektrárne.

V bloku A elektrárny ENO (46 MW) se při spoluspalování spaluje s tuzemským hnědým uhlím také biomasa. Spoluspalování biomasy zvyšuje provozní účinnost elektrárny, neboť má pozitivní vliv na proces spalování. Kromě toho přináší provozní úspory související s nižší spotřebou sorbentu (vápence), menším množstvím generovaných popelovin (včetně jejich likvidace) a nižší spotřebou demineralizované vody a páry.

ENO zajišťuje také dodávky teplé vody pro vytápění domácností v městech Prievidza, Nováky a Zemianske Kostoľany a rovněž pro spotřebitele z řad průmyslových podniků. V roce 2015 činila její roční výroba tepla více než 348 GWh, což představuje téměř 40,6 % celkové produkce tepla společnosti Slovenské elektrárne.

 

novaky_liptak_2524
novaky_IMG_8465