Zpět na mapu

Nosice

Vodní elektrárna Nosice je přehradovou vodní elektrárnou. Její nádrž slouží k týdennímu vyrovnávání průtoků. Využitá voda je u Púchova odváděna do nádrže Dolné Kočkovce, která je součástí nejstarší kaskády vodních elektráren na řece Váh. Nádrž Dolné Kočkovce však má relativně nízký akumulační objem a vodní elektrárna pod ní poměrně vysoký maximální průtok (150 m3.s-1). Proto má vodní elektrárna Nosice s maximálním průtokem téměř 400 m3.s-1 jen omezenou dobu špičkového provozu.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.