Zpět na mapu

Mochovce

Společnost Slovenské elektrárne, a.s. se primárně zabývá výrobou jaderné energie. Aktuálně provozuje čtyři bloky a dva další jsou ve výstavbě. Podíl jaderné energie na hrubé produkci společnosti dosahuje téměř 80 %. Společnost provozuje dvě jaderné elektrárny: Jaslovské Bohunice a Mochovce.

 

Mochovce

Jaderná elektrárna Mochovce, která se nachází na jihu Slovenska mezi Nitrou a Levicemi, provozuje dva bloky a další dva bloky jsou aktuálně ve výstavbě. První blok byl uveden do provozu v roce 1998, druhý v roce 2000. Oba bloky s celkovou instalovanou kapacitou 940 MW generují více než 7,5 TWh elektrické energie ročně, což představuje více než čtvrtinu celkové spotřeby elektrické energie na Slovensku. Voda, která je nezbytná k chlazení, je odebírána z vodní přehrady na nedaleké řece Hron. Tak je zajištěna dodávka vody i v dobách velkého sucha.

Třetí a čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce je v současné době ve výstavbě. Ta byla po přerušení, k němuž došlo v roce 1990 v důsledku chybějících finančních prostředků, znovu zahájena v roce 2008. Projekt je největší soukromou investicí na Slovensku a je jedním z tří aktuálně probíhajících projektů výstavby jaderných elektráren v Evropě. Projekt, který zaměstnává více než 5 000 lidí a do poloviny roku 2016 generoval více než 55 miliónů člověkohodin, významnou měrou přispívá k ekonomickému růstu Slovenské republiky. V rámci výstavby již proběhla řada jedinečných zdokonalení v oblasti zabezpečení – včetně moderního řídícího centra. Po dokončení se elektrárna bude řadit mezi nejmodernější a nejbezpečnější elektrárny na světě. Projekt těží ze znalostí a know-how regionálních expertů – více než 70 % dodavatelů, kteří se na něm podílejí, pochází ze Slovenska a z České republiky. Očekává se, že počáteční kapacita 471 MW na jeden blok se v budoucnu zvýší až na 535 MW.

 

Mochovce_MG_6118
Mochovce_Liptak_IMG_8260