Zpět na mapu

Mikšová

Vodní elektrárna Mikšová je kanálovou elektrárnou, která byla až do vybudování přečerpávací vodní elektrárny Liptovská Mara největší vodní elektrárnou na Slovensku. K vybudování derivačního kanálu byly využity svahy na pravé straně, takže se po celé délce budovala pouze levostranná hráz, která u elektrárny dosahuje výšky až 22 metrů.

Díky vysokému spádu má tato vodní elektrárna také vysoký instalovaný výkon: 3 x 31,2 = 93,6 MW.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

miksova_liptak_IMG_9155