Zpět na mapu

Madunice

Vodní elektrárna Madunice se nachází pod nádrží Sĺňava, která byla uměle vybudována v údolní nivě Váhu. Podobné podmínky výstavby se vyskytovaly později při výstavbě vodního díla Gabčíkovo. Klíčovou roli při výstavbě vodního díla Madunice hrála ochrana léčivých zřídel v Piešťanech. Léčivé prameny a tvorba léčivého bahna nebyly ohroženy. Dokonce se zvýšila jejich vydatnost, takže bylo možno výrazně zvýšit počet ročně léčených pacientů. Vodní elektrárna Madunice disponuje třemi agregáty s průtokem turbínou po 92 m3.s-1. Odpadní kanál ústí blízko města Hlohovec do Váhu.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.