Zpět na mapu

Liptovská Mara

Přečerpávací vodní elektrárna Liptovská Mara je umístěná u druhé „vrcholové“ nádrže v horní části povodí Váhu, která plní stejné funkce jako nádrž Orava. V elektrárně jsou dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou a dva přečerpávací agregáty s diagonální reverzibilní turbínou (systém Dériaz). Vodní elektrárna tak kromě využití přirozeného průtoku Váhu využívá k výrobě elektřiny také vodu přečerpanou do horní nádrže v době přebytku elektřiny v soustavě.

Vodní elektrárny

Společnost Slovenské elektrárne provozuje 31 vodních elektráren. Jejich celkový instalovaný výkon je 1 652,7 MW, což odpovídá přibližně 38,4 % celkového instalovaného výkonu společnosti. Většina vodních elektráren se nachází na vážské kaskádě, tedy na nejdelší slovenské řece Váh. Vodní elektrárny generují ročně 2 070 MW (to nezahrnuje přečerpávací vodní elektrárny), což znamená, že se na celkové roční výrobě elektrické energie společnosti Slovenské elektrárne podílejí zhruba 11 %.

Vodní elektrárny jsou – díky schopnosti rychle měnit výkon a díky jejich provozní pružnosti – schopny pokrývat prudce se měnící požadavky na výkon ve špičkové části denního diagramu zatížení, a proto jsou vhodné k řešení havarijních stavů v síti pokrývané dodávkami energie z jaderných elektráren. Z celkového instalovaného výkonu společnosti Slovenské elektrárne je v průtočných vodních elektrárnách instalováno 736,6 MW a v přečerpávacích vodních elektrárnách je instalováno 916,4 MW.

 

LiptovskaMara_Liptak_MG_9918